Valguses oleme valguseks

„Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.” Mt 5:14

Käes on meie laiuskraadi kõige valgemad ajad. Isegi öösel ei lähe enam täiesti pimedaks. Päikse loojangu ja tõusu vahele jäävad vaid mõned üksikud tunnid. Valgus on võitnud pimeduse. Kuid ometigi on maailmas palju pimedust. Sellist, milles me ei näe, aga ka, mida me ei näe, kui ei ole valgust kunagi näinud ega ära tundnud.

Jh 8:12 ütleb Jeesus: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”

Jeesus tuli, et näidata maailmale tõelist valgust. Valgust, milles paistab õigesti maailma enda olukord. Samuti valgust, mis näitab maailmale tõde Jumala kohta, kes on Jumal ja milline Ta on. See on valgus, mida maailm ei ole ära tundnud, kuid mida maailm ometi vajab. Kus on valgus, seal ei ole enam pimedust. Kui Jeesus läks Isa juurde tagasi, andis Ta oma järgijatele sama meelevalla, mis on ka Temal – olla maailma valguseks. Ei, mitte et me seda ise suudaks, kuid kui me laseme, siis meie kaudu tuleb Jeesuse valgus esile. Siis kanname seda laiali terves „pimedas” maailmas. Mida rohkem on meis Jeesust, mida rohkem meie elu ja isiksus Jeesust esindab, seda enam on Jeesuse jumalikku valgust meis ja meie kaudu seal, kus me liigume.

Kui meil oleks valida, siis enamasti oleksime pigem valguses kui pimeduses. Seda teame me selles maailma nurgas hästi, kus pimedat aega on rohkem kui valget. Kui kuskil, kuhu tahaksime viia valgust, on pime, siis süütame lambi ja paneme selle sinna kõrgele kohale, selleks, et see paistaks kaugele. Jumal tahab, et maailmas oleks rohkem Jeesuse toodud valgust, kuid selle levitamise ülesande on Ta jätnud meile. Mida enam on meis Jeesust, mida enam elame elu Tema eeskuju ja õpetuse kohaselt, mida sügavam on meie suhe Jeesusega, seda enam paistab Tema valgus meist. Jeesus ise ütleb, et see ei saa jääda märkamatuks. Jeesuse isik on ligitõmbav ja väljapaistev. Kuid meie oleme need filtrid, mille kaudu Ta paistab. Mida puhtamad ja Temale lähemal me oleme, seda selgemini paistab Tema valgus meist läbi. Olgu meil siis igatsust olla selged ja puhtad lambid, kõrgel lambijalal ja paistku Jeesuse valgus meist kõigile nii, et me ise jäämegi varju, aga Issand särab meie kaudu, kõiges mida ütleme ja teeme ning kuidas elame.

Pastor Vilver Oras