AJALOOLISED KIVID VABAKOGUDUSTE ESIMESE KIVIKIRIKU SEINAS

Siis võttis Saamuel ühe kivi … ja ütles: “Siiani on Issand meid aidanud!”  (1 Sm 7:12)

1884  ristis Peterburi Saksa Baptisti Koguduse jutlustaja Adam Reinhold Schiewe Ülemiste järves 8 inimest. Nendest inimestest moodustati Peterburi Saksa Baptisti Koguduse Tallinna osakond.

1899 ostis koguduse jutlustaja Andres Tetermann parun Woldemar von Ükskülli (kujutatud vasakul P. Raua maalil) rahalise toetusega hoone Soo 29.

Kogudus oli kui kodutu – 18 aasta jooksul tuli asukohta vahetada 12 korda.

1902 valmib Uus-Kalamaja põikuulitsas (praegune Kalju tn) uus kivikirik, mis on ilmselt üks esimesi vabakoguduste kivikirikuid Eestis. Kui pastor Andres Tetermann läks tsaarivalitsuse ametnikult kasutusluba taotlema, olla küsitud: ”Kas joodikute arv Kalamajas nüüd ka väheneb?”

1911 ütleb jutlustaja Andres Tetermann: “Mina lähen meelsasti Siberisse, kui see peaks tarvis olema”(vastuseks ähvardusele pühapäevakooli töö jätkamise kohta).

1920 Petrovskaja Werftilt saadi elektrivoolu ja asendati gaasilambid elektrivalgusega.

1944. aasta aasta märtsis Tallinna pommitamise ajal sai üle tänava paiknev maja täistabamuse. Kirikul purunesid vaid aknaklaasid.

1944. aasta sügisel olid sunnitud põgenema paljud aktiivsed koguduse liikmed, sh jutlustaja Evald Mänd (kirjaniku nimega Ain Kalmus, vaata tema kohta Vahur Kobini lõputöö videot).

1945 ühinesid Tallinna I Baptistikogudus ja Tallinna II Baptistikogudus, uueks  nimeks sai Tallinna Kalju Baptistikogudus

1947 remondi käigus lammutati üks rõdudest, muudeti saali põhiplaani (ehitati lava ja muudeti kantsli asukoht), peale seda pöördus ja liitus kogudusega suurem hulk inimesi

1970 kirikuhoone äravõtmise katse nõukogude võimu poolt.

1984 maailmakuulus evangelist Billy Graham Eesti külastuse käigus meie kirikus

2019-2022 kirikuhoone uuendamine nii väljast kui seest.