Tähista tervenemist programm – anonüümsed ja konfidentsiaalsed tugigrupid üksinduse, hingehaavade, hirmude, andestamatuse, sõltuvuse, haiguse, leina jm toimetulekuks.

Kuidas? 12 sammu kaudu õpitakse taastama ja arendama suhteid kaasinimese ning Jumalaga. Analüüsitakse iseennast etteantud küsimuste abil, 8 piibelliku põhimõtte valguses. Jagatakse oma võitlusi väikegrupis (mehed ja naised eraldi). Palvetatakse üksteise eest. Igaüks tegeleb Püha Vaimu kaasabil oma küsimustega, ei paranda teisi vaid toetab.

Toimuvad kahesugused kokkusaamised:

  • Ülistusteenistus on kõigile avatud. Ülistusteenistusel toimub ülistus, sõnum, tunnistused, vaba vestlus väikegruppides sõnumi teemal, osadus ja palve kui ka eestpalve. Ülistusteenistuse eesmärgiks on keskendumine Jumalale ja sellele, mis Ta on meie jaoks teinud.
  • 12 sammu väikegrupid on iganädalased registreeritud osavõtjatega kogunemised, kus 8-12 kuuga töötatakse läbi Tähista Tervenemist materjal. Grupis toimub töö tunni materjaliga, kodus ette valmistatud küsimuste-vastuste jagamine, palve, osadus.

Jälgi meie tegevusi ka Facebooki lehel Tähista Tervenemist Tallinnas.

Info ja registreerimine Ulvi Lahesalu, tel 511 1274.