Tähista tervenemist on piibellik ja tasakaalustatud programm hingelistest probleemidest taastumiseks.

Info ja registreerimine väikegruppidesse
Naistele – Ulvi Lahesalu 511 1274 ulvi.lahesalu@kalju.ee
Meestele – Vilver Oras 566 07 327 vilver.oras@kalju.ee

Milleks on Tähista Tervenemist programm mõeldud?

  • Sõltuvused, s.h kaassõltuvus
  • Viha ja andestamatus
  • Depressioon
  • Lein
  • Väärkohtlemise, traumaatiliste sündmuste, mittefunktsionaalse lapsepõlvekodu mõjud
  • Raskete haigustega toimetulemine
  • Raskused suhetes, sh inimeste kartus, kartus end Jumalale üle anda
  • Soov kasvada Kristuses

Kuidas Tähista Tervenemist programm toimub?

12 sammu kaudu õpitakse taastama ja arendama suhteid kaasinimese ning Jumalaga. Analüüsitakse iseennast etteantud küsimuste abil, 8 piibelliku põhimõtte valguses. Jagatakse oma võitlusi väikegrupis (mehed ja naised eraldi). Palvetatakse üksteise eest. Igaüks tegeleb Püha Vaimu kaasabil oma küsimustega, ei paranda teisi vaid toetab.

Toimuvad kahesugused kokkusaamised

Ülistusteenistus, mis on kõigile avatud ja kus toimub ülistus, sõnum, tunnistused, vaba vestlus väikegruppides sõnumi teemal, osadus ja palve kui ka eestpalve. Ülistusteenistuse eesmärgiks on keskendumine Jumalale ja sellele, mis Ta on meie jaoks teinud.

12 sammu väikegrupid – iganädalase registreeritud osavõtjatega kogunemised, kus 8-12 kuuga töötatakse läbi Tähista Tervenemist materjal. Grupis toimub töö tunni materjaliga, kodus ette valmistatud küsimust-vastuste jagamine, palve, osadus.

Jälgi meie tegevusi ka Facebooki lehel Tähista Tervenemist Tallinnas.