VIDEOTUNNISTUSED

Rebeka Remmel on Kalju koguduse tütarlaps, kes on elanud koos Jumalaga juba oma lapsepõlvest alates. Kuula ja vaata tema lugu videona!

Vaata kõiki videotunnistusi

PIIBLITUNDIDE KAVA
2018 – 2019

APOSTILTE TEOD 29
Pühapäeviti kl 10.10 Tetermanni majas

11.nov 2018
Sissejuhatus ja eellugu (Lk 1:1-4; Apt 1:1-5)

25.nov 2018

Mis juhtus Jeruusalemmas? Apt 1:6-26

9.dets 2018
Nelipühad – uus kirkupüha? Apt 2:1-47

13.jaan 2019
Kas midagi tehti valesti? Tagakiusu algus Apt 3:1 – 4:31

27.jaan 2019
Saatana reaktsioon kogetud õnnistustele Apt 4:32 – 6:7

10.veebr 2019
Maailmamisjoni alused I Apt 6:8 – 12:24

24.veebr 2019
Maailmamisjoni alused II Apt 11:19 – 12:24

10.märts 2019
Esimene misjonireis Apt 12:25 – 14:28

24.märts 2019
Jeruusalemma konverents – igav siseringi üritus?

14.aprill 2019

Teine ja kolmas misjonireis (Väike-Aasia ja Kreeka) Apt 15:36 – 21:17

28.aprill 2019
Pauluse unistus täitub: Rooma paistab Apt 21:18 – 28:31
Sinu lugu jätkub koos Jumalaga Apostlite tegude 29 peatükina

Piibli sõnumit sinuga jagavad:
Juko-Mart Kõlar, Tarmo Lige, Vilver Oras, Taavo Lige

OLED OODATUD OSALEMA

JUMALATEENISTUSED PÜHAPÄEVITI
KELL 11