Kalju kogudus

Tallinna esimene baptistikogudus - alates aastast 1884.

“KALJU” KOGUDUS

on Tallinna esimene baptistikogudus, mis rajati 7. mail 1884. aastal, kui tolleaegse Peterburi saksa baptistikoguduse jutlustaja Adam-Reinhold Schiewe Ülemiste järves esimesed kaheksa usklikukssaanud inimest ristis. Koguduse põhikiri on siin.

ÜHE EESTI VANIMA JA SUUREMA baptistikogudusena on ta tänaseks kasvanud enam kui kahesajaliikmeliseks elujõuliseks koguduseks. Ainsa Tallinna Kalamaja piirkonnas tegutseva kirikuna tuntakse meid ka kui Kalamaja kirikut.

Praegune KALAMAJA KIRIK ehitati eestimeelse ja sügavalt uskliku parun Woldemar von Uxkülli eestvõttel ja rahalisel toetusel, kui Andres Tetermanni vaimulikuks olles kiirelt kasvanud kogudus hädasti omaenda kirikuhoonet vajas. Arhitektuuri-ajaloolise väärtusega esimene Eesti kivipalvemaja avati 15. detsembril 1902. aastal.

Usume, et JEESUS KRISTUS on Jumala Poeg ja inimkonna Päästja! Kuna Temasse uskumise kaudu võib iga inimene leida Jumala, pattude andestuse ja igavese elu, kuulutame me Kristuse sündi, elu, õpetust, lunastavat surma, surnuist ülestõusmist, taevaminemist ja teistkordset tagasitulemist maailmaajastu lõpul.

KOGUDUSE MISSIOONI näeme selles, et elava Jumala abi jõuaks iga inimeseni. Seda nii evangeeliumi sõnumina kui ka praktilise abina.

KOGUDUSE VISIOON on olla Jeesust tunnistav hooliv kogukond.

USUME, et inimene võib isiklikult usklikuks saada Jeesust Kristust oma Päästjaks vastu võttes ja Talle palves oma patte tunnistades. Usume, et sellega kaasneb inimese vaimulik uussünd pattude andeksaamise ja Püha Vaimuga täitumise läbi.

Usume, et usklikukssaanud inimene tunneb vajadust elada kristlikku elu Jeesuse Kristuse eeskuju ja õpetust järgides, Piiblit kui Jumala sõna lugedes ning tundma õppides, palvetades ja teiste kristlastega osadust hoides. Usume, et Püha Vaimu kaudu on igale koguduseliikmele antud vaimuande, millega ta võib koguduse elu ja tööd rikastada, üles ehitada ja edasi viia.