Minna vette, astuda vee peale või jõuda teisele kaldale?

Muutuvad ajad ja uus aastanumber suunavad (ümber) hindama oma tegevuse, inim­ suhete ja igapäevaelu kvaliteeti. Millega ja kuidas oma aega sisustan, kas õpin olema igal päeval parem inimene ja kas on asju, mida olen pikalt edasi lükanud – kui jah, siis miks?
Laenates Einike Pillilt tähendusrikast kujundit: elus on erinevad perioodid – on aeg minna vette, on aeg astuda vee peale, on aeg mõelda, kuidas jõuda teisele kaldale. Ini­mene leiab oma mugavuses tihti põhjendusi, miks jääda vanade harjumuste ja mõtte­ mustrite küüsi, miks valida ebamugavas olukorras „turvaline”, kuid mitte päris aus lahendus ja miks südametunnistusele koputavale probleemile veel pikendust anda.
Jumal ei kutsu meid jääma kinni kulunud harjumuste ja hirmude lõksu, vastupidi – Ta kutsub meid vee peale iga päev. „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik” (Rm 12:2). Edasiliikumiseks tuleb vahel võtta riske, astuda esi­ mene julge samm. Peetrus oli juba vee peale läinud, kuid hakkas tuult nähes kahtlema (Mt 14). Kui Jumal kutsub, siis tuleb minna – isegi, kui vastaskallas veel ei paista. Sama kehtib inimsuhete ja isikliku arengu puhul, esimese sammu saab astuda juba täna.

Soovin meile kõigile tähenduslikke äratundmisi ja julgeid samme alanud aastal!
Mariin Aavik, Amsterdam