Võta aega

Mul on kiire! See on üks lauseid, mida kuuleme rohkem kui ühtegi teist. Tean seda ka omast käest. Inimesed pöörduvad pidevalt minu poole eeldusega, et mul on kiire. Sellest võib jääda sõltuvusse, sest kiire tähendab ju, et mul on palju tegemist. Kui mul on palju tegemist, siis ma järelikult pean ju midagi oskama. Järelikult olen ma tähtis, ma olen asjalik, ma olen tegija.

Kuid, mis on tegelikult tähtis? Kas sa oled selle peale sügavalt mõelnud? Kas ja kuidas peegeldub see sinu igapäevatoimetustes? Piibel räägib Jumalast, kes teab, mis on oluline. Piibliloo alguses loob Jumal taevad ja maa. Seda ei ole Temal vaja. Taevad ja maa saavad loodud, et oleks keskkond, kus on võimalik elu. Siis loob Jumal elu, loob sellesse keskkonda kõik taimed, loomad ja linnud ning kui kõik on valmis, siseneb peakülaline – inimene.

See kõik on loodud meie pärast. Kuid meie ei ole selle keskmes. Selle keskmes on Looja Jumal.
Loodu kõneleb meile Jumala aust nagu räägib tuntud kristlik ülistuslaul. Loodu kõneleb Jumalast, Tema suurusest, Tema võimsusest ja Tema olemusest. Jumala igatsusest meiega iseennast ja oma loodut jagada. Olles ise täiuslikus suhtes Isa, Poja ja Püha Vaimuna, igatses Jumal veelgi enam end jagada ja nii siseneski sellesse loosse inimene.

Jumala juures ei ole puudust. Ta on täiuslik. Seega, Jumal võttis oma täiuslikust ajast aega, et luua meid. Tal oli selleks aega, kuigi Tal ei olnud puudust. Sa oled väärtuslik, sest Looja on sind väärtustanud ja sind igatsenud. Ta on oma kolmainu täiuslikku suhtesse lisanud veel sinu. Kas see ei tee alandlikuks? Kas see paneb sind mõtlema, mis on sinu jaoks oluline? Ka siis, kui tundub, et kõik on niigi hästi, kõik on olemas ja millestki ei ole puudust. Kas sellesse ellu mahub aeg, osadus ja suhe Jumalaga? Aga siis, kui kõik ei ole hästi? Kui puudus on käes ning mure tahab matta, kas siis leian endas ometigi jõudu, tahtmist ja aega minna kõige Allika, Looja Jumala ette? Otsida Tema ligiolu?

Suvi on kiire aeg, meie lühikeses suves on vaja kiiresti puhata, kõikjale jõuda. Suvi on puhkuse aeg, mida tahaksime veeta oma kõige olulisemate, kõige kallimatega. Julgustan sind võtma aega erilisest Tema jaoks, kes on sinu jaoks aega leidnud. Jumal ootab, et puhkaksid ning hingaksid ka Temas ja Temaga, mitte aga Temast. Mil viisil sa seda teed on nii nagu iga unikaalse inimsuhtegi puhul, teie vaheline kokkulepe.

Julgustan sind tegema seda kokkulepet. Olgu eelolev puhkuse aeg ka üks ülistusaeg. Tänu toomine Jumalale kordaminekute eest ja kandmise eest ka keerulistes olukordades. Tema Sõna lugemise ja rakendamise aeg. Võta aega selleks, et keskenduda kõige olulisemale, Temale, kes midagi ei säästnud ja kes kõik on loonud, et sinul ja minul võiks olla elu ning võiks olla hingamine.

Õnnistatud hingamise aega!
Pastor Vilver Oras