Valgus pimedas ajas

Jeesus ütleb oma järgijatele: „Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märka- matuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.” (Mt 5:14)

Jõulude ajal on pimeduse ja valguse võitluse ja vastuolu meie laiuskraadil väga nähtav. Selleks, et vähendada pimedust, mis tuleneb meie asukohast, süütame küünlad ja jõuluvalgustuse. Igaüks püüab anda oma panuse selleks, et valgust saaks rohkem ja pimedust oleks vähem. Tihti hoiame jõulutuled väljas kuni veebruarini, millal loodus ise hakkab pakkuma taas rohkem valgust.

Jeesus, kelle sündi enamik maailmast jõulude ajal tähistab, tuli selleks, et tuua pimedasse maailma lootuse ja valguse sõnum. Kuigi inimese ja Jumala ja ka ini­mese ja inimese vahelised suhted tundusid olevat lootusetult rikutud, oli Jeesuse sõnum, et Jumal ikka otsib ühendust inimesega ning selle suhte taastamine on võimalik ja mitte ainult, vaid, et Jumal ise teeb kõik selleks, et see suhe saaks taastatud ning selle kaudu ka kõik teised suhted. Edasi oli igaühe, kes seda taas­ tamist on kogenud, ülesanne jagada seda lootust ja valgust edasi. Jeesus ütles, oma jüngritele, et teie olete maailma valgus. Mitte iseenesest, vaid olles saanud lootuse ja lepituse valguse Jumala käest, hakkasid ka Jeesuse järgijad seda val­gust edasi kandma, tuues jumalikku valgust pimedasse maailma.

Ükski valgusallikas ei põle iseenda pärast vaid selle ülesandel, kes tema on süüdanud, et näidata valgust neile, kelle peale süütaja on mõelnud. Jumala igat­sus on taastatud suhe iga inimesega. See annab meile lootust ja teadmist, et Tema, Looja, on meiega. Mitte keegi, kes on lasknud oma suhte Jumalaga Jee­suse Kristuse kaudu taastada ei saa hoida seda lootuse valgust ainult endale. Lamp on süüdatud ja asetatud lambijalale selleks, et ka teised näeksid ja saaksid osa sellest valgusest ning kannaksid seda edasi. Nii saab ühest süütajast palju lampe, mis omakorda on nii valguse näitajad kui teistele valguse allikad, võima­lused seda edasi kanda.

Maailmas on pimedust nii jõulude ajal kui aastaringselt. Sellesse pimedusse tahab Jumal tuua oma lootuse valguse. Jeesus tuli, et seda valgust inimesele näidata ja anda edasi neile, kes on hakanud uskuma Tema nimesse, et meie oma­ korda oleksime selle sõnumi edasikandjad: „Sul on lootust. Jumal armastab sind ja tahab olla sinuga koos. Sinu eksimused on andeks antud ja sinu suhe Juma­laga taastatud. Rõõmusta!” See on tõeline rõõmu põhjus, kui sa ise oled seda kogenud, siis on aeg seda jagada teistele, olgu jõulud või ka täiesti tavaline päev. Igas päevas on lootust.

Vilver Oras
Pastor