Ülestõusmise ootus

Paastuaeg hakkab lõpule jõudma. Aprillikuus astume paastuaja
ootusest ülestõusmise lootusesse. Täna me teame, mis meid peale
paastuaega ees ootab, aga ülestõusmise hommik oli selles osalejatele
tavapärane, kuni nad kohtusid Jumala imega. Jeesuse hauale minnes
pidid naised seal toimetama tavapäraseid tegevusi, mida sel puhul
ikka tehti, kuid ülestõusnud Jeesus muutis tavapärase üleloomulikuks.
See juhtus Jeesuse eluajal iga inimesega, kes Temaga kohtus, aga ülestõusmise
hommik oli kõige suurema muutusega. Jüngrid arvasid ülestõusmise
hommikul, et kõik on läbi, kuid tegelikult seisis nende elu
kõige muutvam kohtumine alles ees. Alles peale kohtumist ülestõusnud
Jeesusega sai nende elu täiesti uue suuna ja tähenduse.
Ka tänapäeval on see alati ootamatu, kui Jumal kõnetab meid viisil,
mis muudab meie elu põhialuseid igavikuliselt. Kas sina oled juba
kohtunud ülestõusnud Jeesusega? Tema on selleks kohtumiseks alati
valmis. Ta ootab seda ja, usu mind, see kohtumine on väärt ootamist,
nii ajaliselt kui ka igavikuliselt väärt.
Ülestõusnud Jeesus oli enam, kui isegi tema kõige lähedasemad
jüngrid oskasid oodata. Ta on seda jätkuvalt. Ka siis, kui oled Temaga
juba kohtunud, on võimalus lasta Jumalal ennast uuesti üllatada, iga
päev. Ka siis, kui oleme oma elu ja südame Jumalale avanud, ei tähenda
see, et me ei võiks ülestõusnud Jeesust üha uuesti kogeda ja lasta tal
oma elus teha muutusi, mis meid üllatavad. Ülestõusnud Jeesus on
kohtumine Taevaga ja Taevas saab kindlasti olema üllatav. Siin maapeal
võime kogeda selle eelmaitset, kuid tõeline Taevas üllatab meid
kindlasti, kui kord sinna jõuame. Siin on meil võimalik saada sellest
juba osa, kui laseme Jumalal oma südames ja elus ning meie kaudu
tegutseda. Kohtudes iga päev uuesti ülestõusnud Jeesusega ning lastes
Temal juhtida iga meie päeva. See on Taeva ja ülestõusmise eelmaitse,
mis on kogetav juba täna ja siin. Saagu ülestõusmise hommiku ime
meile selliselt igapäevaseks, lastes ülestõusnud Jeesusel ennast üllatada
ikka ja jälle.
Vilver Oras
pastor