Tänaseni on Jumal meid aidanud

Vaid üks paljudest rikkalikest võimalustest Vana Testamendi pärandist võiks iseloomustada meie Kalju kogudust 135.sünnipäeva aastal. See on 1 Sm 7:12.

Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben –Eeser ja ütles:

Siiani on Issand meid aidanud!“

Jumala valitud rahva teekond Egiptusest oli jõudnud ühe verstapostini, mis tuli ajalukku jäädvustada.

Selleks, et öelda tänastele ja tulevastele põlvkondadele: „Tänaseni on Jumal meid aidanud“.

7.mail 1884 ristis Peterburi Saksa Baptisti Koguduse jutlustaja Adam Reinhold Schiewe Ülemiste järves 8 inimest. Nendest moodustati Peterburi Saksa Baptisti Koguduse Tallinna osakond.

1902 valminud kirikuhoone läks maksma 6341 vene rubla ja 54 kopikat.

Kui ehitamist alustati, oli kassas 68 rubla… peaaaegu 100 korda vähem vaja minevast summast!

Oleme nimetanud käesolevat 135.sünnipäeva aastat kodukiriku uuendamise aastaks.

Kas Jumal on täna teistsugune kui 20.sajandi alguses?

Kas te arvate, et siis oli inimestel rohkem rahalisi võimalusi? Vastust teab meist igaüks.

Küsimus on sinu ja minu tahtes ja ohvrimeelsuses. Samuti sinu aktiivsuses otsida annetajaid väljaspoolt kogudust. Panga arveldusarve kohta leiad info kuukava pöördelt ja meie koguduse kodulehelt.

Koguduse elus ei olnud rasked mitte ainult algusaastad. Teise maailmasõja lõpuks oli sunnitud Eestist lahkuma suur osa koguduse aktiivsetest liikmetest, sh ka pastor Evald Mänd (kirjaniku nimega Ain Kalmus). Kogudus oli küsimuse ees:“Mis saab saab edasi?“

1970-aastate alguses sunniti koguduse nõukogu esimees Herbert Loognat alla kirjutama dokumendile, mille sisuks oli, et kogudus on nõus loobuma oma hoonest. Mees keeldus …

Siinkohal tuleb taas parafraseerida evangelist Johannest „On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mida tuleks kirjutada“ (Jh 21:25).

„Üks kivi“ on pandud Soo ja Kalju tänava nurgale, juba 1902. Kogudus ei ole aga ainult hoone, eelarved ega organisatsioon. See on Kristuse ihu, kelles uuestisündinud inimesed on seotud kokku agape armastusega. Mis tähendab, et me suudame Püha Vaimu üleloomuliku abiga armastada kõiki, kes ei mõtle minuga samamoodi, kel on teistsugused hobid ja kes saavad mõnest asjast teistmoodi aru.

Kristus on meie kõigi Issand! Sellest lähtume ja seda kuulutame. Julgelt. Rõõmuga. Innuga!

Pastor Tarmo Lige

Koguduse pastorid alates koguduse asutamise algusest

Kuuletuge oma juhatajaile ja järgige nende juhiseid. Nad valvavad teie hingede üle ilma puhkuseta, sest nad peavad andma aru oma teenimisest Jumalale. Kui te kuuletute neile, saavad nad teenida rõõmuga; kui mitte, siis peavad nad teenima kurvastatuna ja sellest ei ole teile abi“ (Hb 13:17, Good News Bible).

Madis Pinsler 1884-1885

Johan Hansmann 1885-1888

Jüri Mill 1888-1889

Andres Tetermann 1890-1920

Ludvig Heinrich Luther 1920-1927

Harald Viktor Dahl 1927-1928

Freidrich Männamaa 1928-1935

Joosep Valtna (Sopp) 1935-1936

Evald Mänd 1936-1944

Robert Võsu 1945-1975

Paldor Teekel 1975-1978

Jüri Puusaag 1978-1990

Meego Remmel 1991-2001

Argo Buinevits 1997-2005

Ingmar Kurg 2002-2005

Erki Tamm 2006 -2018

Vilver Oras alates 2015

Tarmo Lige alates 2018