Suhtumised ja tagajärjed

Lähenemas on külm ja pimedam pool aastast. Kindlasti leidub neid, kes rõõmustavad hubaste õhtute üle teetassi ja küünlavalguse seltsis, aga ka neid, kes kogevad pigem stressi vähese motivatsiooni ja suurenevate küttearvete tõttu.

Üks ja sama keev vesi suudab muna kõvaks keeta, kuid kartuli pehmeks teha. Seega tegelikult ei ole määrav niivõrd olukord meie ümber, vaid see, milline on meie sisemus. Mõõnaperioodil ja ebameeldivatel aegadel tahab inimlik meelsus pigem jäigaks muutuda ega näe esmajoones lahendusi.

Tegelikult tasub hoida oma südant pehme ja vormitavana ka väljakutsetes, sest nõtruses saab vägi täielikuks (2Kr 12:9).

Omaette proovikivi tänases kiirustavas maailmas on kindlasti kannatlikkus ära oodata probleemsete küsimuste lahendused, tahaks kõike kohe ja ruttu, ühe klikiga.

Inimese püüdlused ja pisimadki mõtted on Jumalale teada, aga Tema ajastus on inimese mõõtkavast erinev, täiuslik. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. 2Pt 3:8

Kõik, mis tundub meile piiratud inimestena vahel ebaõnnestunud ajastusena, sobitub pikemas perspektiivis hoopis tükikesena Tema disainitud puslesse ühe olulise osana paljudest.

Eelmisel kuul oli võimalus tänupüha traditsiooniliseks õhtusöögiks avada oma kodu või minna ise külla ja nautida ühist osadust. Tegelikult võiks järjepidevalt ja aastaringselt leida võimalusi avada oma süda nii külluses kui puuduses. Usun, et keegi ei peaks jääma üksi oma murega, selleks toimib kogudus nagu perekond. Iga mure on piisavalt suur, et seda jagada ja iga õnnistus väärt, et tuua tänu.

Märkame siis neid, kes vajavad tuge ja võtame aega usalduslikeks vestlusteks, mis teenivad kaaslast ja ehitavad üles mõlemat osapoolt. Just sellises vormis elude jagamine aitabki hoida südame vastuvõtlikuna ja muuta ka pimeda aja soojemaks, valgemaks, lootusrikkamaks.

Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks. Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. Rm 15:1-2

Mariin Aavik, Amsterdam