Saage täis Püha Vaimu!

Koguduse Tähista tervenemist programmi lõpuõhtul rääkisime sellest, et Jumala loomuses on ennast jagada. Ta on oma Poja Jeesuse saatnud, et inimene Tema kaudu pääseks ja nii saaks taastatud inimese ja Jumala vaheline suhe. Taastatud suhe võimaldab aga seda, et suhte pooled saaksid iseennast ja oma elu üksteisega jagada. Jumal on igatsenud ennast inimesega jagada. Kuid Ta ei ole hoolitsenud ainult selle eest, et kõik saaks taastatud nii, nagu see alguses oli, vaid ka selle eest, et see taastamine võiks jätkuda ja inimene võiks Jumalat üha sügavamalt tundma õppida. See on jagamise tulemus. Selle kinnituseks ütles Jeesus enne kui Ta lahkus: „Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.” (Jh 14:18). Jumal kinnitab, et Ta jääb oma loodu juurde ja looduga seotuks selleks, et töö, mille Ta on alustanud, võiks jätkuda. Jumala positiivne mõju loodu, inimese elus. Kuid on inimese otsustada, kuivõrd ta laseb ennast Jumalal mõjutada. Jumal kutsub, kuid kutsele vastamine jääb inimese otsustada. Ükskõik, kui positiivne on kutse ja kui suur on eesmärk, kui kutsutu sellest ei vaimustu, jääb kutse vastamata.

Jumal on valmis ennast maailmaga jagama. Piibel näitab meile, et Jumal on täiuslik valgus, headus, armastus ja pühadus. Seega jagab Ta meiega täpselt seda sama. Kuid on meie otsus, kas me võtame selle vastu ja laseme sellel oma elus toimida. Ning kui me oleme selle vastu võtnud, siis mis saab edasi? Me oleme ise kõige enam Jumala näolised siis, kui teeme seda, mida Tema teeb. Siis kui me ja- game edasi seda, mida oleme Temalt saanud. Nii, et mitte ainult meie ei muutu, vaid meie kaudu saab Jumal muuta paljusid.

Kogudus on selleks, et oleks keskkond, kus Jumala hea muutus saab toimida. Meie ülesanne on peegeldada Jumalat oma elu ja tegevuse kaudu. Selleks, et veel paljud võiksid tulla pääsemisele. Jumal on Jeesuse kaudu meiega oma parimat jaganud ja Ta on saatnud oma Püha Vaimu, kelle tulemist nelipühal meenutame. Kuid see ei ole jäänud minevikku, vaid Jumal töötab täna ja praegu edasi, kui me seda laseme, siis meie eludes ja meie kaudu paljude eludes. Püha Vaim teeb oma tööd ja meie võime olla osa sellest, kui valime olla Jumala-näolised, saades täis Püha Vaimu ja jagades oma eludega kõike seda head edasi, mille osaliseks oleme ise saanud. Saame siis täis Jumala head, selleks et võiksime seda Jumala kombel edasi anda.

Pastor Vilver Oras