Rahu Laps

Lk 10:5-6 „Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele
kojale!” Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole,
pöördub rahu tagasi teie peale.”

Rahu on midagi sellist, mida otsib iga inimene. Olgu see siis rahu südames
ja iseendas. Rahu inimsuhetes. Rahu oma kodumaal. Või eneselegi
teadmata rahu Jumalaga. Tähistame riigi ja rahvana veebruarikuus meile
väga märgilise tähendusega rahu aastapäeva, mis kinnistas Eesti riigi iseseisvuse.
Täpselt sada aastat on möödas sellest, kui Eesti rahvas võitles endale
kätte oma rahu ja vabaduse. See ei tulnud kergelt ja ka selle hoidmine ei
ole olnud kerge. Vahepeal libises see pooleks sajandiks meil käest, kuid siis
saime Jumala armust ta jälle tagasi. Oleks väga eriline, kui iga eestimaalane
tunnetaks selle kätte võideldud rahu kallist hinda ja oskaks seda vastavalt
väärtustada. Iga eestimaalane peaks teadma tõelise rahu väärtust.

Maailm on täna keerulisem ja konfliktsem kui kunagi varem. Väga keeruline
on leida paika, kus ei ähvardaks mingi konflikt, olgu see siis otsese sõja,
mässude, terrorismi või riigipöörete näol. Rääkimata keerulistest ja tihti üha
kaugenevatest inimsuhetest. Tulenevalt inimese patususest on see ilmselt võimalik
vaid seal, kus inimest ei ole. Maailm vajab Rahu Last rohkem kui kunagi
varem. Jeesus tuli lapsena, et tuua maailmale rahu. Tuua rahu inimese
ja Jumala vahele, et sealt edasi, sellest rahust, võiks sündida rahu inimeste ja
rahvaste vahel kui igaüks Jumala pakutud rahupakkumise vastu.
Kogudusena oleme me Rahu Lapse ära tundnud ja vastu võtnud. Koguduse
kohustus on kuulutada, et rahu on võimalik ja see on juba sõlmitud. Usun, et
see on hea sõnum, mida konfliktidest vaevatud inimhing tegelikult ootab.
Oleme koguduses loonud ja loomas mitmeid keskkondi, kus inimesed
võivad seda sõnumit rahust kuulda ja selle vastu võtta. Iga inimese võimuses
ei ole tuua rahu maailma, kuid iga kristlase võimuses on jagada sõnumit
rahust Jumala ja inimese vahel ning nii tuua rahu selle kaudu vähemalt ühe
inimese maailma, kes sealt edasi saab ise olla rahusõnumi jagaja.

Julgustan sind lugema sinu käes olevat kuukava põhjalikult ja leidma
need keskkonnad meie koguduses, kus sa ise võid kogeda rahu Jumalaga.
Samuti küsima Jumalalt, milline on vähemalt üks selline keskkond, kuhu sa
saad ise kellegi kutsuda, et ka tema võiks kuulda rahu sõnumit ja kohtuda
Jeesuse – Rahu Lapsega, et sõlmida rahu enda ja Jumala vahel. Rahu, mida
ise oleme kogenud, on Jumal mõelnud edasi jagamiseks. Juhtigu Jumala
Püha Vaim selleks meie südant, samme ja suhteid, et Rahu Laps võiks olla
kõikjal, kuhu me läheme ja paljud võiksid veel temaga kohtuda.

Pastor Vilver Oras