Pimeduse aeg – usu aeg

Oleme praegu jõudmas oma laiuskraadi kõige pimedamasse aega.
Ilmselt kõige vähem populaarsemasse aega meie aastas. Looduslikku
valgust on üha vähem ja tehislikku, inimeste tehtud, pühade tulede
sära veel ei ole. See on justkui vahepeatus. Aga selline, ilma milleta
me ka ei saa. Ei saa olla aastat, kus seda aega vahepeal ei ole. Ehk
paneb see meid hindama enam seda suvesooja ja valgust, mis on
olnud ning jõuluaja sära, mis on tulemas.

Piibli Jumal toimetab enamasti selles maailmas nähtamatult. Juhtides
ja suunates elu ja inimesi vahel märkamatult, vahel tasase sosinaga.
Enamasti jäädes tahaplaanile, kuni selle hetkeni, kui kõik on
valmis, mis peab esile tulema, et see siis Jumalale omaselt võimsalt
ja vahel ka täiesti ootamatult avalduks. Jumal ütleb oma sõnas, et
„Mina loon uut, see juba tärkab, kas te ei märka.” (Js 43:19). Jumala
looming ei sõltu sellest, kas meie seda tähele paneme. Küll aga sõltub
meie osasaamine ja rõõmustamise võimalus sellest, kas oskame
tähele panna Jumala tegutsemist nii omaenda elus kui suures maailmas.
Kas oskame hinnata ka juba ettevalmistamise protsessi ja leida
sellest kasu? Jumal võib tegutseda ja tegutseb tihti nendel hetkedel,
kui meile tundub, et Teda justkui ei ole või Ta ei tegutse. Siis kui
ümber on pime, nii et me ei oska Jumalat selles olukorras näha. Kuid
Issandal on aega terve igavik ja Tema ajaraam on teistsugune kui inimestel.
Tema teab kõige paremini, millal on parim aeg millegi esile tulemiseks
ning millal see on lõplikult valmis. Seda ka muudatuste
suhtes meis inimestes. Vahel tundub meile, et muutus meis endis või
meie elus on juba piisav. Jumal on juba teinud oma hea töö. Kuid
Tema plaanid on suuremad kui meie plaanid ja Tema rajad kõrgemad
kui meie rajad.

Seega tasub usaldada Jumalat, eriti siis, kui me
ei tunne, et Ta tegutseks, kuid kui oleme siiralt oma südame ja elu
Talle avanud ning laseme Tal teha, mis Tema mõttes. Elades oma elu
Tema Sõna kohaselt ja igapäevases ühenduses Temaga, et see avaks
meie silmad ja kõrvad üha paremini nägema Jumala tegutsemist.
Ning meie südamed selleks, et Teda usaldada. See aitab läbi ka kõige
pimedamast ja Jumala hääle osas kõige vaiksemast ajast. Et õigel ajal,
Jumala valitud ajal, võiks meis ja meie kaudu tulla esile Tema parim.
Usu seda, ükskõik millises ajas sa ise praegu oled.

Pastor Vilver