Müüri taastamine

September toob meie elurütmi muudatusi. Neid on rohkem kui aastate vahetumisel.
Suvest saab sügis. Valgusest pimedus. Puhkusest töö. Algab kool. Küllap neid on veel. Kõige rohkem tunnetavad muudatusi lapsevanemad. Enamus neist kooli ei lähe, aga on vaja seada oma elurütm laste järgi. Kas olen nõus, et Jumal minus midagi muudab? Ilma sinu nõusolekuta see ei juhtu.

Mis oleks kui alustad septembrist taas igapäevast Piibli lugemist? Kui sa seda juba teed, siis sa tead, mis on kirjas Nehemija raamatus.
Seda lugedes leiame sealt pealkirjad:

  • Nehemija palvetab oma rahva eest
  • Nehemija saadetakse Jeruusalemma
  • Nehemija innustab rahvast Jeruusalemma müüri taastama
  • Tööjaotus müüri taastamisel
  • Vaenlased takistavad tööd
  • Nehemija lõpetab ülekohtused võlavahekorrad
  • Nehemija seab kohtadele Jeruusalemma ülemad, valvurid ja ametimehed

…ja alles siis loetaks ette käsuõpetust ja järgneb rahva suur patukahetsus!
Tundsin siin palju sarnasust meie kogudusega. Lugesin neid pealkirju veel ja veel. Lugedes Nehemijat korduvad sõnad „ehitasid, parandasid …” ja hulk võõrapäraseid nimesid.
See on lugu Jeruusalemma müüri taastamisest. Iga müüri osa kohta oli oma meeskond! Müür oli pikk, ükski meeskond üksi ei oleks suutnud.
Ja inimene üksi ei suuda! Aga koos Jumalaga ja me kõik koos suudame!

Vahel kipume eristama koguduse elus maist ja vaimulikku elu. Nehemijat lugedes saame aru, et neid ei saa ja pole ka mõtet vastandada või üht eelistada teisele. Vähemalt Nehemija raamatust me seda ei leia. Jeruusalemma lagunenud müüride taastamine eelnes käsuõpetuse lugemisele ja sügavale patukahetsusele. See oli nende usu uuendamine, justkui reformatsioon. Juutide identiteet sai taastatud. Neile sai taas selgeks see, kelleks Jumal oli nad kutsunud.

Kas ka meie koguduses midagi muutub?
Septembrist alustame jutluste seeriaga „Oma kogudus”.
Tule ja vaata! Ka siis kui sa kaua ei ole tulnud. Tule – me ootame sind!
Meil kõigil on oma müürilõik taastada.

Hoolides
pastor Tarmo Lige