Magusatest ja kibedatest viljadest

Meie praeguses elus on väga lihtne haavuda või kedagi haavata: õhk on pingetest laetud ja piisab vaid uudisteportaali avamisest, et leida midagi, mis meile ei meeldi või lausa haiget teeb. Ja see tekitab omakorda pingeid suhetes. Saame
haiget, aga uued asjad tulevad peale, justkui läheme eluga edasi. Kuid kui haav ei saa päriselt terveks, tekkib põletik ja siis on kahju juba palju suurem.

Piibliõpetaja John Barnett võrdleb kibestumist minevikus korralikult parandamata jäänud haavaga. Just parandamata, sest siin on vaja ka meie aktiivset sekkumist: andestust. Kibestumine võib alata millestki väga väiksest: inetust sõnast, mittemõistmisest, kuid ilma kohese ravi ehk andestuseta muutub see kiiresti vähilaadselt invasiivseks, haarates lõpuks peremehe kõik mõtted ja teod.

Kibestumine, kättemaks võib tunduda isegi magus: minul, solvatul, on ju täielik õigus karistada seda, kes mulle haiget tegi näiteks vaikimise või vastusolvamise või tagarääkimisega. Aga kas ikka on?

Tõde on see, et kibestumise vili ise on kibe: kibestunu keelab iseendale Jumala andestuse vilja. John Barnett toob siin näiteks Jeesuse tähendamissõna südametust sulasest Matteuse 18:21−35, kus kuningas kustutas sulase tohutu võla, kuid too ei andestanud kaassulasele tuhandeid kordi väiksemat võlga ning anti piinajate kätte.

Mida siis teha, kui kibedus on juba juured meisse ajanud ja tekitab piina, millest soovime vabaneda? Soovin jagada teiega ühte praktilist ja pealtnäha lihtsast harjutust sellestsamast kuuldud õpetusest, mis on mind viimasel ajal aidanud:
1. Kirjuta üles, kes ja kuidas on sind haavanud.
2. Nüüd kirjuta üles, kuidas sina oled sellele inimesele haiget teinud.
3. Mõtle, kuidas see olukord Jumalale haiget teeb.
4. Mõtle sellele, kuidas oled sina oma elus Jumalale haiget teinud. Teisisõnu, mis on sinu 10 tuhat talenti võlga, mida Jumal on pidanud Sulle andestama?

Lõpuks mõtle sõnadele, mida Paulus kirjutas Efesose kogudusele (Ef 4:32): Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.

Kui soovite õpetust vaadata inglise keeles, sisestage Interneti otsingusse: „John Barnett overcoming bitterness”.

Pille Maffucci