Lahked sõnad on nagu mesi – maitstes magusad ja kasulikud su tervisele

/Õps 16:24, Good News Bible/

Suvi on põhjamaa inimesele kõige helgem aeg. Minu Hiiumaa suvepuhkuse traditsioonide hulka kuulub mee ostmine ühelt Kassari mesinikult. Siis meenub tihti see Saalomoni tarkusetera. Sõltumata sellest, kas oleme puhkusel või tööl, puhkame linnas või maal, meil on ikka mõju.

Esmane mõju tuleb sellest, mida ütleme. Küllap nõustud, et on inimesi, kelle seltsi ihkad ja neid, keda parema meelega väldiksid. Ma küsin tihti endalt, milline on minu mõju argistes olukordades. Arvan, et see on oluline.

Miks pidi nii mõjuvõimas valitseja nagu Saalomon pühendama aega sellele teemale? Näib tema mastaape arvestades tähtsusetu…

Sest sõnad võivad hävitada. Saalomoni ajal usaldasid valitsejad käskjalgasid, kes kogusid ja andsid edasi väärtuslikku informatsiooni vajalike otsuste tegemiseks. Sellepärast olid rahumeelsed ja usaldusväärseid käskjalad kõrgelt hinnatud. Nad kasutasid kaalutletud sõnu ja mõistlikku meelt, ei reageerinud üle ega rääkinud karmilt, sõltumata teemast.

Soovin sulle kohtumisi selliste inimestega!

Püüdleme oma palvetes iga päev selle poole, et meie sõnad ehitaksid üles, juhiksid inimesi paremasse suhtesse Jumala ja inimestega.

Olgu meie olemise viis sel suvel: „Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu.

Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” /2. Kr 5:20/

Sellega on kõik öeldud!

Erilisi kohtumisi,

pastor Tarmo Lige