Kogudus on maailma ainus lootus

Need on sõnad, mida on palju kasutatud.
Need väljendavad koguduse Issanda olemust, kes on kogudusele
aluse pannud ja kes koguduses ning koguduse kaudu töötab. Koguduse
Issand on lootuse Issand. Lootus selleks, et uus ja parem on võimalik, et muutus
on võimalik, et taastamine on võimalik. Issand Jeesus kehastas seda lootust ise
siis, kui ta siin maa peal inimese kujul elas. Seda lootust jagas Ta nii oma sõnades
kui ka tervendavates, taastavates tegudes. Inimese lootusetuna näivasse olukorda
tõi Jeesus isegi oma lootusetuna tunduva surmaohvri kaudu täiesti uue lootust
andva lahenduse, sellise, mida keegi senini ei olnud osanud ette näha.
Praegu elame maailmas, kus võib tihti tekkida küsimus, kas meil on millelegi
loota. Samas annab keeruline aeg võimaluse Jumala otsimiseks igaühele ning kogudusele
Jumala iseloomule vastavate tegude tegemiseks. Keset sõjaõudust oleme
näinud palju seda, kuidas inimesed on ulatanud üksteisele abikäe ja abivajajad on
saanud võhivõõrastelt armastuse kogemuse osaliseks.
Mida suurem on pimedus, seda eredamalt särab selles valgus. Mida rohkem on
kurjust, seda selgemalt tuleb esile iga headuse tegu. Kogudus asub juba sajandeid
vaenlase poolt vallutatud territooriumil. Kuid see ei ole kogudust takistanud tegemast
seda, milleks Jumal koguduse on kutsunud. Keerulistel aegadel on kogudus
võinud veelgi enam silma paista ja esindada Issanda Jeesuse Kristuse olemust maailmas,
mis tihti on hoopis teist nägu.
Ka Kalju kogudus on juba 138 aastat teinud seda, milleks Jumal on meid kutsunud.
Seda nii keerulistel aegadel kui ka vähe kergemas olukorras. Jumal on meid
selleks kutsunud ja kutsub veel edaspidigi, päevani, mil Ta tagasi tuleb, et kehtestada
oma riik ja võtta enda juurde need, kes Teda armastavad. Seni on meil aga
kogudusena ja iga selle liikmena iga päev võimalus kehtestada ja laiendada Jumala
kuningriiki ning näidata meiepoolset armastust koguduse Issanda ja Tema poolt
loodud inimeste vastu iga armastuse teoga, iga palvega, iga lohutava sõnaga. Nii
nagu Jeesus tegi seda ise.
Oleme siis jätkuvalt oma Issanda esindajad. Lastes Tema palgel esile tulla kõige
kaudu, mida kogudusena ja selle liikmetena teeme. Et hoolimata maailma trööstitust
olukorrast saaks Jumala riik üha suuremaks ja tuntavamaks ja et paljud võiksid
kuulda ja kogeda Jeesuse armastuse sõnumit. Selleks on meil võimalusi piiramatult
ja iga päev olgu siis järgmised 138 aastat või pisut vähem või veidi rohkem.

Pastor
Vilver Oras