Kes juhib?

Kes juhib?

Sa tead Noa laeva lugu. Piiblis on
üksikasjalikud kirjeldused, millise
laeva pidi Noa ehitama. Tänapäeval
oleks kirjeldustele lisatud veel
AutoCad joonised ja 3D mudel.
Siin on siiski üks aga.
Väga oluline info puudub. Purjede
ja tüüri kohta ei ole sõnagi
öeldud. Mis mõtet on nii detailsel
kirjeldusel, kui laevaehitaja ja ka
hilisem kasutaja ei tea, mismoodi
laeva juhtida?
Noa laeva lugu ütleb meile sügiskuu
alguses, et Jumalal on kontroll
kõige ja meie kõigi üle. Ehkki vahel
võib tunduda, et asjad on selles
maailmas väljumas kontrolli alt,
on Jumalal endiselt plaan ja eesmärk
sinu ja su pere elus.
Me tahaksime kindlust, et kõik
oleks turvaline ja plaanipärane.
Selleks ju plaane tehaksegi. Tunnista
ausalt – kui tihti sa tahaksid,
et kõik oleks sinu kontrolli all?
Tunnistan, et kiriku ehitustöid
koos juhatusega planeerides olid
plaanid realistlikud. Ja ometi ei olnud
asjad lõpuni meie kontrolli all.
Elu võrrandis on muutujaid sageli
rohkem kui üks.
Siis võib tekkida hirm – kes siis
juhib meie elu?
Septembris lähevad lapsed kooli,
sinu peres võib olla esimest aastat.
Sa võid kasutada Find Friends
äppi, aga enam ei kontrolli sa teda
niipalju kui varem.
Kui su täiskasvanuks saanud laps
läheb ülikooli, teise linna elama –
ka täiesti uus olukord.
Muudest igapäevastest sündmustest
ei tasu rääkida.
Usalda on lähedasi, oma koguduse
venda ja õde. Usalda korraldajaid,
kutsudes inimesi 28. septembril
toimuvale koguduse Terve
Elu Konverentsile. Usaldus on suhete
vundament! Seal sellest räägitaksegi.
Proovime Noast võtta eeskuju.
Võib-olla ta ei osanudki muretseda,
et laeva juhtimisseadmete kohta
puudus tal igasugune info. Noa
lihtsalt usaldas.
Kas meie peaksime Jumala heades
kavatsustes meie suhtes kahtlema?
Issandal on hea meel neist, kes
teda kardavad, kes loodavad tema
helduse peale. Psalm 147:11.
Jumal on see, kes juhib nii sinu
elu kui hoiab kogu universumi
koos toimimas.

Usaldades ja koos teele minnes,
pastor Tarmo Lige