Juuli-augusti uudised

PALVETAME KOOS
• Lihula koguduse eest
• Kiriku remondi õnnestumise eest
• Perekond Adami sujuva sisseelamise pärast koju tagasitulekul
• Et leiaksin „selle ühe”, kellel aitan leida Jumala
• Suvelaagri õnnestumise eest
• Minu isikliku vaimuliku mõju eest seal, kus suvel olen
• Et tööaasta alguses 29. augustil oleks mul uus värskus ja jõud

TÄNAME KOOS
• Eriliselt hea olukorra eest Eestis
• Uute võimaluste eest
• Minu koguduse, iga õe ja venna eest
• Et märkaksin Jumala headust