Jumalariigi väikesed algused

Vahel öeldakse, et detailides on justkui mingid muud jõud tegevuses. Kuid kui vaatame oma elu ja Piibli lugu siis tuleb tõdeda, et ka Jumal alustab suuri asju tihti väikselt. Keegi meist ei olnud kohal kui Jumal lõi Universumi, kuid see, mida me sellest ajast teame räägib suurest ja võimsast algusest – Suurest Paugust millega Jumal lõi kõik selle, mis on olnud ja mis on ja mis tuleb. Võib-olla toimis Issand tookord nii sellepärast, et siis ei olnud kedagi, kes au Tema tehtu eest endale püüaks haarata.

Elus näeme tihti, et Jumala algused on väikesed. Vahel lausa inimesele märkamatud. Ei märka me ju Jumala tehtut tihti enne seda, kuid see on juba elujõuline, kui midagi märkimisväärset on juba sündinud.

Vaatame Iisraeli rahva algust. Ühest, pealegi elatanud mehest sai alguse suur rahvas. Jumala rahvas, kelle osa oleme ka meie ja meid on nüüd rohkem kui liiva mererannas. Joosepi lugu, kus ühest poisist, kes oli kiustatud tema oma vendade keskel, pealegi noorim oma vendadest, saab tolleaegse maailma üks vägevamaid juhte, selleks, et päästa tolleaja vägev riik, mis ilma Jumala väikese alguseta oleks langenud põrmu. Sõi ju ka Eelija, kellele Jumal annab tagasihoidliku koogi ja kruusi vett ning käib siis selle jõuga 40 päeva. Või Paulus, kes kohtub Issandaga Damaskuses ja sellest ühest kohtumisest, pealegi sellisest, millesse keegi eriti ei tahtnud esialgu uskuda, saab alguse elu, mis mõjutab kogudust ja maailma vahest kõige enam peale Issanda Jeesuse enda. Kas märkad siin mustrit?

Sel kuul tähistame Ristija Johannese sünnipäeva. Ka tema elu ja teenimise algus olid väikesed, tagasihoidlikud, lausa märkamatud. Kuid Jumal tegi selle mehe kaudu suurt tööd, mis oli osaks ja ettevalmistuseks Tema suurimale tööle.

Ehk toimib Jumal sellepärast nii, et väikeste alguste varjus teeb Jumal alati midagi suuremat. Selleks, et meie ei saaks au saavutatu eest endale võtta, laseb Ta sellel sündida vaikselt. Kuni meie oleme ka ise selle valmimise protsessi juures piisavalt kasvanud, et mõista, mida oleme teinud meie ise ja mida on teinud Jumal. Nii, et kogu au saaks lõpuks Jumalale.

Nende näidete põhjal kallis koguduse kaaslane, kutsun ma sindki märkama Jumala, vahel väga väikest tööd sinu elus ja sinu kaudu. Ära alahinda seda, mis Jumal teeb kui see ka vahel võib tunduda tagasihoidliku ja väiksena. Ilmselt on see alles algus millelegi. Või ehk on see, mida meie peame väikeseks inimlikult, igavikuliselt mõõtmatult suure väärtusega. Ära arva, et ka suve ajal Jumal puhkab ja midagi ei tee. Jumal teeb alati rohkem, just sinu kaudu. Ole õnnistatud seda märkama ja avastama.

Vilver Oras
pastor