Jumal meiega

Selle sõnumi kirjutamise ajal ei meenuta
miski väljas peatselt saabuvaid
jõule. Sooja on oma 10 kraadi, ei lund,
ei tuisku. Alati on olnud aga nii, et kui
esimene lumi maha tuleb, olgu see või
oktoobri alguses, poeb jõulutunne südamesse.
Kuidas siis sellel aastal? Kas
peaksime jääma jõulutundetuks? Kas
jõulude tulek sõltub lume tulekust?
On jõulutunne sama tujukas kui eestimaine
novembrikuu ilm?
Jõulud on paratamatult seotud usuga.
Mis on usk. Heebrea kirja autor
ütleb: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute
asjade tõendus.“ Hb 11:1
Jõulud usupühana väljendavad lootust
ja usku, et Jumal on olemas ja et
ta on hea ning Ta ei lase sellel maailmal
hukka minna. Ükskõik kui keerulised
või isegi halvad asjalood tunduvad,
kas suures maailmas või minu
ja sinu väiksemas maailmas, mina ja
sina ning meie elu ja igavik lähevad
Jumalale korda. Nii nagu lume puudus
nähtava tunnistusena ei vähenda
talve kui aastaaja kohalejõudmise
fakti nii võime ka meie teada, et
meie oma pimedatel aegadel, ka siis
kui meie silmad ja vahel ka sisetunne
ütlevad midagi muud, on Jumal ikka
meiega ja Tema armastav loomus ei
ole muutunud. Me ei ole ainult asjaolude,
pimeda juhuse ega isegi tundmatute
ja seletamatute jõudude meelevallas.
Meiega on Jumal. See ongi
jõulude sõnum, Immaanuel tõlkes
„Jumal meiega“, kes ilmus inimese
kujul jõuluööl väeti lapsena, andes
tunnistust, et Jumal on ka kõige vähemate
juures. Ka nende juures, kes
iseennast kuidagi aidata ei saa.
Vahel võib see Jumal meiega samuti
ilmuda vägagi füüsilises vormis. Kasutas
Ta ju inimlikku keha, et ilmuda
arusaadaval viisil esimeste jõulude ja
neile järgneval ajal. Kui Ta oli oma
töö siin lõpetanud, siis läkitas Ta välja
need, kes Teda armastasid tegema
seda, mida Tema oli teinud aga veelgi
suuremal hulgal ja enamates paikades,
et paljud võiksid kogeda Jumala
olemas- ja kohalolu.
Usun, et see ei ole vähem aktuaalne
ka täna. Kogudus on Jumala läkitatud
rahvas ja ka sel aastal on Jumal meid
saatnud kuulutama, et Taevariik on
lähedal. Teeme seda ühiselt oma jumalateenistustel,
aga veelgi enam,
kui meil on vähegi võimalik, siis väga
praktiliste tegude kaudu anda seda
paljudele tunda, et jõulud tulevad
olenemata ilmastikust või maailmas
valitsevast pimedusest ja iga inimene
on Jumalale armas ja tähenduslik,
sest iga inimese pärast tuli Jeesuslaps
esimestel jõuludel. Oleme siis need,
kes seda sõnumit edasi kannavad
nendel jõuludel nii sõnades aga eriti
tegudes, mis Jumala ligiolu inimestele
väga reaalselt tunda annavad. Sest
sõnum, et Jumal on meiega on mõeldud
igale inimesele. Nii saab see nähtavaks,
tuntavaks ja käegakatsutavaks
Tema järgijate kaudu.
Pastor Vilver Oras