Jeesus on ikka kuningas

Jumal ei ole seda maailma jätnud. Läbi inimajaloo on olnud helgemaid
ja tumedamaid aegu. Ka aegu, kus tundub, et Issand oleks justkui oma
loomingu jätnud. Kuid Issanda Jeesuse sõnad oma jüngritele olid: „Ja
vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Usume ja
teame, et Jumala Sõna on ainus, mis püsib. Olukorrad muutuvad,
inimesed muutuvad, suhted muutuvad, kuid Jumala Sõna on seesama eile, täna
ja igavesti.

Isegi siis, kui meie üle on ajad, mille kohta me ei oska öelda,
miks need meile osaks on saanud, võime teada, et olenemata olukorrast
ja ajastust, me ei ole selles üksi. Issand on meiega ja kui meile tundub, et
me Teda ei koge, siis julgustab Tema meid, otsige minu palet. Otsige mu
tahet ja kõike, seda mis teile on vaja, antakse teile peale.
Eeloleval kuul tähistab kogudus kõige tähtsamat koguduse püha.
Ülestõusmispüha kinnitab, et isegi keset surma, hävingut ja kaotust valmistab Jumal elu,
ülestõusmise ja võidu. Isegi siis, kui tundub, et maailm
on antud kaose kätte, valitseb lõpuks siiski Jeesus, kellele jääb viimane
sõna. Jumal on ajaloos näidanud, et Tema käes on elu ja igavik ning Ta
on andnud selle sõnumi edasi oma kogudusele. See on see, millest saame
praegusel ajal kinni hoida. Ja see kannab, kuid mitte ainult meid. Jumal
on andnud oma Sõna oma jüngritele, et meie seda maailmaga jagaksime.
Kutsun sind, kallis koguduse õde ja vend, olema praegusel keerulisel
ajal selle elu ja lootuse sõnumi kandja erilise hoolega. Kui kõik justkui
langeb, siis oleme meie need, kes kinnitavad, et elu Issand valitseb ikkagi
ja Tema valmistab ka sellest ajast pääsemise. Palume koos oma maa ja
rahva eest, et Issand neid päevi lühendaks, aga samuti, et kogu selle aja
kaudu meie maa ja rahvas tuleks Jumala tundmisele.

Oleme veel jätkuvalt paastuajas. Ehk ei olegi see juhus, et selleaastane
paast on langenud just niivõrd keerulisse aega. Ehk vajame ka kogudusena
veel üht lisapõhjust, et Jumala palet ja tahet otsida, et siis kõike muud
ka, ehk selle aja lahendus, antakse meile lisaks. Kasutame siis seda aega,
nii ise otsimiseks kui ka teistele teenäitaja olemiseks – Jeesus valitseb,
Tema on tee, tõde ja elu.

pastor Vilver Oras