Iseenese muutmine on meil endil raske

Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing
ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!” (1Ts 5:23)

Pühitsema tähendab eraldama. Midagi kõrvale panema. Kõrvale paneme ikka
olulisi asju või asju olulisteks aegadeks. Inimese kõige olulisem suhe on tema
suhe oma Looja Jumalaga. Kui see suhe on korraldatud, siis kõik muu kasvab ja
areneb selle kaudu. Muutume ise jumalanäolisemaks ja kohtleme teisi nii nagu
Jumal seda teeks. Tema hea tuleb meis üha enam esile. Mida enam otsime oma
eluga Jumalat, seda enam seda head ka juhtub. Mida enam anname Jumalale
ruumi, eraldame Tema jaoks oma elus aega, asju, elu ennast, seda rohkem on
meie elus Jumalat ja Temale omast.
Jeesuses Kristuses, kes on Jumala kehastus on kõike seda, mida me igaüks
peame parimaks. Mida soovime näha rohkem endas ja teistes. Mida rohkem
veedame Temaga aega palves, Pühakirja lugemises, Tema tahte otsimises kõigis
elu olukordades, seda loomulikumalt see kõik meie elus esile ka tuleb.
Uuel aastal anname ikka lubadusi. Olla parem, saada paremaks. Kuid inimlikult
on seda keeruline teha. Iseenese muutmine on meil endil raske. Seega laseme
seda teha Temal, kes meid on loonud ja kes meid kõige paremini tunneb. Tema
teab, kuidas inimsüdant muuta, Temal on see ainsana võimalik. Mida enam eraldame
Talle uuel aastal oma elus ruumi, seda rohkem saab Jeesus meis igas ühes
teha oma head tööd. Laseme siis Jumalal teha seda, mida me ise ei suuda.
Praegu on maailmas kahtlemata väga ärevad ajad. Keegi ei tea, mis saab või
millal midagi suurt juhtub. Kuidas sellises olukorras säilitada rahu? Me ei tea,
mis saab maailmast, kuid me teame, kelle käes on meie ajad. Kui oleme valmis
ennast Tema ees alandama ja ka küsima, mida peame selles ajas tegema, siis
usun, et hea Jumal ilmutab ennast ja kui me Tema rahvana palume ja Tema tahet
otsime, siis Jumal on ajaloos näidanud, et Ta võib ka muuta rahva saatuse, olgu
see säästmine haigustest, sõjalistest pingetest või hingevalust.
Olgu siis uus aasta Sinu jaoks, mu õde ja vend, Issanda veelgi sügavama otsimise
aasta. Et selle kaudu võiksime mõista Jumala tahet ja pöörata oma rahva
saatust. Aga samuti ka meie isikliku kasvamise ja usuteel käimise paremaks
mõtestamiseks, et võiksime kogeda rahu ka keerulistel aegadel, rahu Jumala ligiolu
kaudu.

Vilver Oras, pastor