Hea lõikuse aeg

Sügis on huvitav aeg. Ühelt poolt
algab palju uut. Algavad koolid ja
uued tööd. Ka kogudusepere hakkab
taas tihedamini oma kirikus kohtuma,
kõik saab justkui uue alguse.
Samas on sügis ka tehtule tagasivaatamise
aeg – lõikuse aeg. Võimalus
näha selle vilju, mis eelnevalt on
külvatud. Ka kogudusetöös on uus
tööaasta eelmiste aastate tehtu vili.
Piibli kohaselt on hea lõikus Jumala
õnnistuse märk. Nii on ka
meie elus. Kui elame Jumala tahte
vastaselt, siis ka lõikame seda, mida
Jumal ei ole õnnistanud. Kui elame
Jumala tahte kohaselt, on aga Jumala
õnnistus meiega ja me võime lõigata
head vilja. Põllu- ja aiasaaduste puhul
ei ilmne aga vili kohe. See võtab
aega. Seeme kukub mulda ja hakkab
idanema, vastavalt sellele, mis on
tema sees. Edasi tuleb kasvuperiood.
Olemus on selleks ajaks küll valmis,
kuid kasvamise ajal on võimalik siiski
viljal hävida, enne kui see küpseks
ja valmis saab.
Kui ma annan oma elus ruumi Jumala
heale seemnele, siis saab see
kasvada ja idaneda, ajada juuri ja
kasvada suureks ning olla õnnistuseks.
Kuid nii nagu umbrohi kasvab
märkamatult, nii võib igaüks oma
elus lasta areneda ka halval seemnel.
Samamoodi vaikselt ja märkamatult.
Kui seda õigel ajal ei kõrvaldata, kogub
see jõudu ja saab suureks ning
kannab vilja, mis omakorda annab
võimaluse uutel seemnetel minu
elus idanema hakata. Jakoobuse kiri
hoiatab, kuidas sellised asjad vaikuses
sünnivad: „Pigem on nii, et igaüht
kiusab ta enese himu, ahvatledes
ja peibutades. Kui seejärel himu on
viljastunud, toob ta ilmale patu, aga
täideviidud patt sünnitab surma.“
Nii hea kui halb levib, kui sellele
ruumi teha ja soodsat pinnast luua.
Minu soov on, et meie elus oleks iga
päev rohkem ruumi Jumala heale
seemnele. Et kui Tema oma rikkalikust
armust meie südamesse ja ellu
külvab, siis see kannab rohket ja
head vilja ning paljuneb. Sest Jumala
Sõna tõotus on, et see seeme, mis
kasvab heasse mulda, kannab vilja,
mõni sada, mõni kuuskümmend,
mõni kolmkümmend seemet (Mt
13:8). Siis on lõikuse aeg rõõmus ja
õnnistatud, kui esile tuleb Jumala
hea, mida oleme oma elus lasknud
kasvada. Püüelgem selle poole, et
meie elu tooks rohkelt esile Jumala
head, kuid see on võimalik vaid siis,
kui laseme oma ellu külvata seda
head Jumala poolt ning teeme kõik
selleks, et see võiks kasvada heas
pinnases, andes Jumalale rohkem
ruumi iga päev.

pastor Vilver Oras