Et Ta kõiges saaks esikohale

ET TA KÕIGES SAAKS ESIKOHALE
Kasuta oma kujutlusvõimet ja rända mõtetes mägedesse. Seisame seal koos vaateplatvormil ja püüame
läbi uduvines hommiku aimata, mis rulluks lahti meie ees, kui udu ei oleks. Ootame, kuni päike
kõrgemale tõuseb, udu hajub, võtame binokli ja fokusseerime vaatevälja. Hoopis teine pilt!
Uue aasta hommikul ärgates võib tunduda üsna tõetruu pilt. Me ei näe ega tea, mis on ees. Me ei tea
võib-olla ka seda väga täpselt, kus suunas minema hakata. Selleks on vaja fookust!
„Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos Temas ja ta Ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus,
esmasündinu surnuist, ET TA KÕIGES SAAKS ESIKOHALE“ (Kol 1, 17-18).
Kui meie praktilises elus nii on, siis „oleks hoopis teine pilt“.
Sellest saab kõik alguse. Kui alguses on fookus paigas, siis on kogu aasta paigas.
Ei ole kedagi ega midagi, mis võiks Kristust asendada. Talle ei ole alternatiivi! Selle mõistmine võib
osutuda kaasaja inimesele keeruliseks, sest ainult valikuvõimaluste toel näib inimene üldse eksisteerivat.
Kes Kristuse, Tema õpetuse ja eeskuju on seadnud oma elus kõige olulisemale kohale, need teavad, et
ülejäänud kõik lähtub sellest. Kui Kristus tegelikult ka on kõige olulisemal kohal, siis elu on „paigas“. See
väljendub mitte õpitu kordamises, vaid iga päev ja kõigile nähtavalt. Sinust võib välja lugeda, kuidas sa
suhtud kogudusse, kuidas sa suhud oma lähedastesse, kuidas suhtud oma töösse. See paistab välja.
Kui ma kõigile räägin, et ma armastan oma abikaasat, aga meil ei ole ühist aega, ma ei kanna tema eest
hoolt, kõik pere ja kodu kohustused on tema kanda, pere sissetulek on tema mure … siis mu jutt võib
olla hästi omandatud, aga tegelik elu näitab teistsuguseid asju. Siit minu usuellu on paralleelide
tõmbamine väga lihtne. Sellel on välised märgid, Piibel ütleb „viljad“. Neid ei peida või esile ei kutsu, kui
tegelikku tulemust ei ole.
Armastus on tingimusteta. Et kui mulle oleks tagatud keskmine palk ja tervis. Siis ehk. Jah, muidugi siis
ma paneksin Kristuse esikohale. Armastus ei kalkuleeri.
Kas sa oled koguduses kohal? Kas su mõte töötab selles suunas, kuidas kutsuda oma tuttavaid Kristuse
armastuse mõjupiirkonda? Mida sa teed selle jaoks igal päeval?
Nendele küsimustele tuleb sul vastata. Kuigi vahel tunduvad ebamugavad, aga kui vastused on ausad,
siis oskad fookuse enda vastuste järgi taas paika sättida.
Sellepärast paneme alguses jälle fookuse paika.
Mis on kõige tähtsam minu ja mu pere jaoks?
Mis on oluline meie Kalju koguduse jaoks?
Kui Kristus on esikohal, siis avaldub see meie elustiilis nagunii.
„Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!“ (Jos 24,15)
„Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti!“ (Rm 11:36)
Selliselt meie elu muutub Kristuse keskseks, Teda ülistavaks eluks. Ja see hoiab elu tasakaalus, see on
põnev elu. Läheme koos. Kas tuled kaasa?

Tarmo Lige
Pastor