Ei ühtki vaba päeva?

Jaanuari kuukommentaari „Üks päev” kirjutasin „üks päev sinu õuedes on parem kui muud 1000 päeva mujal” (Psalm 84:11). Kas rakendasid ja kogesid Jumala lähedust? Kui ei, siis võib olla põhjus all pool kirjas. Käesolev aeg ja Jumala kõnetus sundisid jagama sel teemal mõttearendust edasi. Meie viimases kodugrupis oli hingamispäeva teema Mt 12 põhjal samuti aruteluks.

Jagan teiega lühendatult „Teekäija” 02/2017 peatoimetaja Ermo Jürma poolt kirjutatut.
See on rohkem kui kümnesse!

„Ei mingit väljamagamist. Ei ühtki päeva, mil lõpetada need asjad, mis jäid nädala keskel pooleli. Ei ühist vaba päeva, mil minna sõbrale külla. Ei mingit õigust asendusele, kui ma oma vabal päeval pean tööle minema. See kõik on juba olnud – aastal 321, mil keiser Constantinus kogu riigis pühapäeva vabaks päevaks kuulutas.
(Constantinus lõpetas rooma keisrina ka kristlaste tagakiusu ja kristlu- sest sai nn riigiusk).
Pühapäeva kehtestamise algne mõte oli, et kristlased saaksid jumalateenistusele koguneda. See leiab täna järgimist üha väiksema hulga inimeste poolt.
Paljud ei oska enam näha ka seda mõtet, mille Jumal Iisraelile hingamis- päevaga pakkus: kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Näib, et Euroopas pole enam kaugel aeg, mil pühapäev kui töövaba päev kaob. Kõik, kes on leidnud rakenduse vabaajatööstuses, higistavad loomulikult nädala- vahetustel. Arstid, raudtee ja lennuliiklus, politsei niikuinii. Paljud tehased huugavad tootmisprotsessi efektiivsuse tagamiseks pidevalt, pikenenud on kaupluste, kohvikute, tanklate lahtiolekuajad.
Mina ei ela Iisraelis ega ole juut. Ma pole osaline Moosese lepingus, mille Jumal sõlmis Siinail. Leping, mis Iisraeli teiste rahvaste hulgast eraldas, sisaldas veel palju muudki. Jumal toimis nendega nii, et ikka ja jälle kõlas sõna „ime”. See leping välistas lepinguid teiste rahvastega. Iisrael eristus teistest rahvastest nähtavalt ka läbi selle, mis on kirjas: „Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikusajal pea puhkust!” (2Ms 34:21).
Kui kristlased annavad pühapäevale selle algse näo, väljendavad nad: me järgime Jeesust ja kuulume Jumalale. Me oleme teistsugused kui need inimesed, kes Jumalat ei tunnista. Me kogeme, et puhkepäev annab meie elule uue kvaliteedi ja meil on aega Jumalale ning ka inimestele“.

Pastor Tarmo Lige

 

Loe lisa „Teekäija” kullafondist www.teek.ee/arhiiv & telli „Teekäija”.