Aga kui tulebki

Paastukuu alguses on palvepäev, millega algab paastuaeg. Kirikuvõõras inimene seostab seda paremal
juhul vanarahva pärimusega, mille väärtus on vaid kultuuriline. Piibel õpetab, et kindel elurütm,
päevaplaan ja traditsioon on väärtused, mis kannavad elupingest tervematena läbi.
Kes käis veebruaris loengutel, sai ilmselt mitmele vanale seisukohale taas kinnitust.
Nii nagu meie ihu, nii ka hing, vajavad mõlemad aeg-ajalt puhastamist sellest, mis koormab. Selleks
tuleb millestki mittetervislikust või ka heast harjumuspärasest loobuda. Eri jutt on nutiseadmed ja
ekraanid. Meie mõttemaailm vajab iga päev puhastamist! Mitte ainult paastuajal. Meeleuuendus on
termin, mida Piibel kasutab. Jumal soovib, et me meelt parandaksime nii sageli kui vaja. Kunagi ei läheks
andeks andmata ja andeks palumata õhtul magama. Sest me ei tea, kas teine võimalus meile selleks
koidab.
Loobud sa – õnnistab Ta. Nii laulab Andres Jäätma. Ta ei ole seda ise välja mõelnud. See on jumalik
printsiip. Kehtib ka materiaalse kohta. Proovime sel aastal jälle. Loobume. Andestame. Oleme vaikuses
koos Jumalaga!
Paastuaeg eelneb alati Kristuse ülestõusmispühadele. Advendiajal ei oota me uuesti Kristuse sündimist
siia maailma. Ülestõusmispühi oodates ei mõtle me paastuajal sellele, et Kristus peaks uuesti kannatama
ja surema meie pattude eest. See on lõpetatud! Täiuslikult. Oh mis rõõm!
Me ootame Kristuse kogudusena Tema taastulekut. Piibel ütleb: „Vaata, ma tulen peagi!“ (Ilm 22:7)
Me ootame kevadet, puhkust, sissetulekute suurenemist … lapse sündi, pensionile jäämist.
Aga millal see kõik juhtub?
Kristuse taastuleku kohta on meie pidev valmisolek eluliselt vajalik. Aga kas see ei ole viibinud juba liiga
kaua? Ei. Peetrus selgitab: „Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures
on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev“ ( 2 Pt 3:8).
Tundub ikkagi vastuoluline?! 1.sajandil „peagi“, mis tähendab ju kohe. 21.sajandil sama – „peagi“.
Ka sellele on vastus 2 Pt 3:9 „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda
viivitamiseks, vaid Tema on teie vastu pikameelne, sest Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik
jõuaksid meeleparandusele.“
Peagi tähendab „mistahes ajal“. Sündmuse toimumine on kindel. Inimese ja Jumala aja mõõtkavad on
erinevad. Üks elab aja ja ruumiga piiratud süsteemis, teine on suveräänne, vaba igasugustest
piirangutest.
Kas oled mõelnud ja palvetanud oma armasate ja tuttavate pärast, kellega koos tuled neljapäeva õhtuti
kl 18.30 ALFA kursusele? Veel on võimalus. Kui sina seda ei tee – kes siis? Jumal küsib seda kord sinu
käest. „Tema, kes seda tunnistab, ütleb: „Jah, ma tulen varsti! „Tule, Issand Jeesus!“ (Ilm 22:20).
Veel on võimalus.

Pastor Tarmo Lige