Meie koguduseliikmete poolt kirjutatud raamatud


ISSANDA LOOMAAED ja teisi legende (Aarand Roos)

Kui piibliaegsed loomad astuvad inimese asemele ja prohvetid ning apostlid vahetavad kohta, kuid evangeelium jääb samaks, siis sünnivad legendid. Aarand Roosi lood taaselustavad Eesti kirjanduses harva viljeldud zhanrit. Isa-tütre ühisprojektis on illustratsioonid noorukeselt Leila Roosilt.

Andres Tetermanni päevaraamat (Tõnu R. Kallas)

A. Tetermanni ja ta võitluskaaslaste Jüri Milli, Abram Ernesaksa, Johannes Lipstoki, Daniel Matsoni ja Karl Kaupsi julgus uskuda ja elada sellele vastavalt, trotsida oma ajastu tühisust, võib olla tänasele lugejale innustuseks ja teenäitajaks. Oleme meiegi sajand hiljem üksnes teekäijad ja on hea teada, et me pole esimesed. Meil on keda järgida. On õnnistegija Jeesus Kristus ja suur hulk Tema tunnistajaid. Autor on lasknud ühel neist, Andres Tetermannil kõnelda.

Koguduseliikmed on lugenud ja soovitavad teistelegi

Tommy Hellsteni “Jõehobu elutoas” on üks parimaid eestikeelseid inimese siseelu probleeme käsitlev raamat, mida peaks lugema igaüks. Autor käsitleb lihtsalt ja arusaadavalt igat eesti inimest või tema tuttavaid puudutavaid probleeme ning aitab leida neist väljapääsu.
Tommy Hellsten kirjeldab, kuidas lapsepõlvekodu mured, iseäranis vanemate alkoholisõltuvus, kitsarinnaline usklikkus, töönarkomaania, materialism või pereliikme haigus mõjutavad ja kujundavad inimese iseloomu lapseast vanaduseni, nimetades seda mõju “jõehobuks elutoas”, mis pole lasknud lapsel tunda ennast oma kodus alati turvaliselt ja õnnelikult.
Autor ütleb ise oma raamatu eessõnas: “Otsin neid inimesi, kes on kasvanud kodudes, kus vanemlikkus on osaliselt või täielikult kadunud. Eriliselt kõnelen alkohoolikuperekondade täiskasvanud lastele./…/ Kõnelen eriliselt emadele ja isadele. /…/ Otsin samuti professionaalseid aitajaid, kasvatajaid, terapeute, õpetajaid, põetajaid, mõjutajaid./…/”

Et aidata, peab kõigepealt mõistma. Ja vahel leiab ka aitaja, et ta ise vajab abi. See väike raamat aitab ka abistajat õppida tundma ennast ja arendada oma isiksust, et rõõmsamalt ja mõistvamalt abistada hädas olijat.

Kes veel pole leidnud end loetletud autori poolt loetletute hulgast, siis ligimesena oleme me igal päeval üksteise aitajad ja mõjutajad, ning seega on see raamat mõeldud meile kõigile, kuid eriti kasulik on see neile, kes soovivad areneda paremaks ja tundlikumaks, täiuslikumaks inimeseks, jätta oma “jõehobud” minevikku ja elada rõõmsamalt täna ja homme.

Soovitab: Katri Tammsaar